» Oude leiders en nieuwe media

Oude leiders en nieuwe media

Gisteravond was weer eens zo'n topavond bij college Beeckestijn. Voor de groep stond trainer, coach en inspirator Ruud Veltenaar. Ruud noemt zichzelf entertrainer. En geheel niet ten onrechte, want wat een geweldenaar is die man. Harvard, IMD en INSEAD als achtegrond. Zegt niet alles, maar is in ieder geval indrukwekkend. Geef toe. In bijna drie uren (we liepen geheel naar wens een uur uit) prikkelde hij de groep met zijn visie op toekomst, leiderschap en future challenges die daarmee gepaard gaan. Vol annekdotes uit eigen ervaring, mooie inzichten en filosofisch geweld vloog de avond om.

Gisteravond was het centrale thema angst. De angst die leiders kennen bij de uitvoering van hun dagelijkse verantwoordelijkheid. En dat zijn er nogal wat. In de boeken van de Nederlandse leiderschapsgoeroe Manfred Kets de Vries, staat al beschreven dat uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de internationale CEO's kampt met angst die wordt veroorzaakt door onzekerheid. Een van de twee universele basisangsten volgens de NLP leer. De andere is overigens de vraag of er wel genoeg van je wordt gehouden. Met name angst veroorzaakt door onzekerheid werkt volgens Veltenaar verlammend op een leider. De vraag of hij wel goed genoeg is, maakt dat er een leider rare dingen kan doen. Veltenaar noemt het 'dansen met je angst'. Toegeven dat het er is, en omzetten in energie om dingen beter en anders te doen.  Zie hieronder een live presentatie optreden van Ruud over Athentiek Leiderschap uit 2010.

 

 

Vroeger was het makkelijker. Kennis en macht waren voorbehouden aan de (vaak charismatische) leiders. Zij zaten op de grote apenrots en bepaalden welke cruciale informatie wel of niet geschikt was voor de rest van de populatie. Kennis zorgde dus voor macht, en met macht had je weer toegang tot alle kennis. Goed geregeld dus, zou je zeggen. Om te zorgen dat je deze macht en daaraan gerelateerde status niet kwijt raakte, zorgde je er uiteraard voor dat alles tot in den treure werd gecontroleerd. En voor de zekerheid werden de controleurs ook nog maar gecontroleerd, enzovoort. En alles uit angst dat de zittende macht ontmaskerd zou kunnen worden. De hele organisatie daaronder werd vervolgens statisch omdat zij bang waren hun baan te verliezen, omdat zij de leider niet meer blind wilden volgen, en plots een eigen visie hadden. En van statisch wordt zuur en negatief. Dit beeld is nog steeds voor het overgrote deel werkelijkheid bij heel veel grote organisaties.

Door de komst van nieuwe media, zo stelt Veltenaar, heeft iedereen toegang tot kennis. Vaak nog sneller dan de leider, want de leider denkt nog oud vanuit de informatie die op hem afkomt. De jonge generatie heeft het totale plaatje sneller op Google gebouwd, en heeft daarmee een voorsprong. Menno Lanting onderschrijft dat uitgebreid in zijn boek: 'iedereen CEO'. De impact hiervan is dat leiders hun fouten niet meer kunnen verstoppen, en dus volledig transparant verantwoording af moeten leggen over gemaakte keuzes. Daarmee bepalen hun volgers of ze nog langer volger willen zijn, want deze transparantie vraagt om kwetsbaarheid. Het grote deel van de huidige oude generatie topleiders (babyboomers) kunnen deze omslag volgens Veltenaar niet maken, omdat zij nog leven in de planning en control wereld. Hun wil is wet. Om de schade voor zichzelf te beperken komen ze op de proppen met code of conduct voor social media over wat je wel en niet mag roepen in de online wereld. Volkomen ridicuul, want je geeft iemand toch ook geen code of conduct voor verjaardagen. Oud denken in planning en control.

Een nieuwe leider zou zich misschien afvragen waarom iemand minder positief over de organisatie twittert en hoe hij dit gevoel weg kan nemen. Beredeneer het dus van de andere kant. Medewerkers die trots zijn op het geheel waarvan zij deel uit maken zullen dit geheel nooit in een kwaad daglicht stellen. Excessen daargelaten, maar daar zit een (naar mijn overtuiging) zelfregulerend en verschonend effect in. Nieuwe leiders bouwen trotse organisaties. De nieuwe generatie leiders zijn dienend, en geven vertrouwen in de ogen van Veltenaar. Zij begrijpen dat zij de organisatie verder moeten brengen door steeds hun visie dynamisch bij te stellen, en dat goed aan de organisatie te communiceren. Hij is zich dagelijks bewust van het feit dat hij de organisatie in bruikleen heeft, en er daarom zuinig op moet zijn. Hij is slechts een passant. De nieuwe leider durft zich kwetsbaar op te stellen en leidt in dienst van alle stakeholders, en niet slechts de aandeelhouder. Hij geeft vertrouwen en inspireert zijn club tot ondernemerschap. Een nieuwe leider verbindt, is open, en deelt en omarmt nieuwe media in plaats van dat hij deze afstoot. Hij gebruikt de nieuwe vormen van media om te communiceren met geinspireerde volgers die zijn gedachtengoed delen met potentiele nieuwe volgers.

Gelukkig komen er steeds meer authentieke nieuwe leiders aan het front. En  dat is hard nodig ook, want met de uitdagingen waar we voor staan de komende decennia is dat meer dan hard nodig. Je zult begrijpen dat het een super interessante avond was, waarvan ik nu slechts een kort deel met je deel. Ik kan je ten zeerste aanraden om als je in de gelegenheid bent, een lezing van Ruud Veltenaar bij te wonen. Of bekijk zijn andere video's op Youtube. Mij heeft hij als nieuwe volger meer dan weten te inspireren.

 

 

Up